Jarmila Húsenicová

Vedúca katedry architektúry, STU Bratislava