Konferenčná časť

Festival o Bratislave nadviaže na úspešný ročník, ktorý je určený pre všetkých jej obyvateľov, aktívnych ľudí a samosprávu.

Čo vás na Bratislave baví a čo považujete za najpálčivejší problém? Na čom môže stavať a naopak, čo potrebuje urýchlene zmeniť? Kultúra, šport, prostredie vhodné pre mladé rodiny, seniorov, životné prostredie, doprava, turizmus, architektúra či hospodárenie mesta.

Je to len výber tém, ktoré tvoria kom­plex života v našom hlavnom meste. Všetkým z nich sa bude Urbansummit venovať. Vyberte si, čo vás najviac zaujíma a príďte si vy­počuť diskusie odborníkov na jednotlivé témy.

Festivalová časť

Tento rok Vám prinášame sprievodný program, ktorý bude obsahovať:

Biovoices workshop: Posilnenie obehového biohospodárstva v mestách (7. 11. 2019)

Bratislavský urbánny projekt roka

Formát: Každá mestská časť nominuje jeden až tri projekty podľa veľkosti MČ (počtu obyvateľov – napr. MČ do 20 000 nominujú 1 projekt,  do 60 000 môžu 2 projekty a viac ako 60 000 môžu 3, rovnako magistrát a BSK na území Bratislavy), všetky projektu budú na webe, v prvom kole porota spraví selekciu, v druhom kole bude 5 projektov, ktoré budú v hre o cenu poroty a cenu verejnosti (hlasovanie).

30

Rečníkov

6

Diskusných panelov

120

Účastníkov

Rečníci

Zoznam rečníkov postupne aktualizujeme

Program

Registrácia a raňajky

08:00

Mestské aktivity za rok

Moderátor: Viliam Stankay / RTVS

Dárius Krajčír

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves

Michal Drotován

MČ Bratislava – Rača

Milan Beláček

MČ Bratislava – Dúbravka

09:00

Prestávka s občerstvením

10:05

Neziskový sektor a združenia pre lepšie mesto

Moderátor: Branislav Vojtko / EUBA

František Kašický

Ministerstvo zahraničných vecí

Martina Kolesárová

Nadácia Pontis

Andrea Hagovská

Ľudia v Tatrách o.z.

10:20

Bezpečnosť v meste

Moderátor: Radovan Braník / Bezpečnostný analytik

Marek Gajdoš

Mestská polícia Bratislava

Martin Kuruc

MČ Bratislava – Vrakuňa

11:20

Urbanizmus I. – Brownfieldy

Milan Husár / Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu STU BA

Rudolf Kusý

MČ Bratislava – Nové Mesto

Branislav Kaliský

A1RESPECT

Jaroslav Kacer

Úrad mesta Brno

Jarmila Húsenicová

STU Bratislava

12:20

Obedňajšia prestávka

13:20

Urbanizmus II. – Pripravenosť mesta na klimatické zmeny

Moderátor: Dominka Belanská / Nezávislá facilitátorka, vedúca inovácií v BEEN THERE TOGETHER

Angelika Tamásová

Ministerstvo životného prostredia SR

Katarína Hazuchová (skype účasť)

Enviromentálna analytička

Zuzana Hudeková

MČ Bratislava – Karlova Ves

František Kašický

Ministerstvo zahraničných vecí

Juraj Kaprinay

ECM Eco Monitoring

14:05

Case study / prezentácia

Juraj Kaprinay

ECM Eco Monitoring

15:05

Prestávka s občerstvením

15:15

Doprava

Moderátor: Michael Kasarda / Editor SME.sk

Ján Hrčka

MČ Bratislava – Petržalka

Peter Bánovec

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy

Jozef Drahovský

Dopravný analytik

Tibor Schlosser

STU v Bratislave

Zuzana Horčíková

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Vladimír Tóth

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Juraj Méry

Ministerstvo dopravy SR

15:50

Lístky na Urbansummit 2019

Ceny sú uvedené vrátane DPH

GOVERNMENT/B2B TICKET

€60

Panelové diskusie

Case study prezentácie

2x káva

• Zástupcovia mestských častí a ich poslanci

• B2B sektor

Kúpiť lístok
FREE TICKET

* FREE

Panelové diskusie

Case study prezentácie

2x káva

* Občania

* Neziskové organizácie

*Startupy

*Media

* Študenti

Kúpiť lístok

Novinky

Partneri

Hlavní partneri

Partneri

V spolupráci

Podporovatelia

Media partneri

Urbansummit 2019 All rights reserved