Angelika Tamásová

Odbor politiky zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia SR