Vladimír Rak

Koordinátor obchodných aktivít, SHMÚ