Príslušník štátnej polície

Riaditeľ odboru poriadkovej polície, Štátna polícia