Peter Bánovec

Riaditeľ sekcie dopravy, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy

Talks