Milan Beláček

Oddelenie územného rozvoja, MČ Bratislava – Dúbravka