Jozef Veselka

Námestník Generálneho riaditeľa pre investície, ŽSR