Jaroslav Kacer

ex- náměstek primátora pre oblasť Smart City, stratégie, ICT a digitalizáciu, Úrad mesta Brno