Jana Juriová

Riaditeľka odboru stratégie a analýz, NKÚ SR