Juraj Méry

Generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, Ministerstvo dopravy SR

Talks