Dárius Krajčír

Starosta, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves