Nov 27, 2019

12:20

Berlinka

60

Moderátor: Milan Husár (SK)/ Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu STU BA

Diskusia: Bronwfieldy sú pre väčšinu investorov nezaujímavé z dôvodu ich problematickosti. A budovy chátrajú a stávajú sa útočiskom pre bezdomovcov a sociálne skupiny, ktoré z nich vytvárajú nebezpečné miesta. Ako oživiť chátrajúce brownfieldy? Ako je územný plán otvorený zmenám funkčného využitia týchto lokalít? Ako chrániť industriálne dedičstvo v meste? Ako sa dá transformovať Stanica Filiálka? Aký účel by mala mať táto dôležitá zóna z pohľadu dopravy a občanov? Akú úlohu bude pri riešení problému s brownfieldom zohrávať Metropolitný inštitút Bratislava? Má mesto Bratislava zmapované podobné lokality?

 • Rudolf Kusý

  MČ Bratislava – Nové Mesto

 • Branislav Kaliský

  A1RESPECT

 • Štefan Sedláček

  ŽSR

 • Jaroslav Kacer

  Úrad mesta Brno

 • Erika Horanská

  MDV SK

 • Jarmila Húsenicová

  STU Bratislava

Urbansummit 2019 All rights reserved