Nov 27, 2019

11:20

60

Moderátor: Radovan Braník (SK)/ Bezpečnostný analytik

Diskusia: V meste existujú viaceré lokality, ktoré si asociujeme s akýmsi pocitom ohrozenia. V súčasnej dobe technológií sa objavuje viacero noviniek, ktoré posúvajú život v meste na vyššiu úroveň. Technológie sa nezameriavajú len na ekologické javy, ale aj na bezpečnosť v meste.

Otázky: Čo môžeme robiť pre tieto lokality? Čím sa tieto lokality odlišujú od ostatných častí mesta. Čo sú diškurzy „nebezpečných“ mestských zón – opustené budovy, zanedbané parky, podniky ponúkajúce lacný alkohol, mládež? Aký spôsobom komunikovať tieto lokality? Pomáha im označovanie za „no-go zóny“? Plánuje mesto koncepčný prístup v tejto otázke, alebo sa realizujú len parciálne zásahy? Aké technológie napomáhajú bezpečnosti v meste? Aké mesto používa pri zvyšovaní bezpečnosti?

  • Marek Gajdoš

    Mestská polícia Bratislava

  • Robert Watts (UK) (skype účasť)

    Digital Barriers

  • Martin Kuruc

    MČ Bratislava – Vrakuňa

Urbansummit 2019 All rights reserved