Workshopy

27. 9. 2018 | 9:00 – 11:00

Miesto: Smart City Hub, Obchodná 3, Bratislava

Posilnenie obehového biohospodárstva v mestách

Mobilization and Mutual Learning (MML) Workshop

Súčasným trendom je rýchle zvyšovanie urbanizácie. V roku 2016 žilo v mestských oblastiach približne 54 % svetovej populácie. Predpokladá sa, že tento počet prekročí 60 % v roku 2030. Mestá sú hlavným prispievateľom k environmentálnym tlakom, akými sú zmena klímy, znečistenie vody a ovzdušia a zhoršovanie životného prostredia, preto musia byť súčasťou riešenia týchto problémov.

MML workshop je organizovaný projektom BIOVOICES (www.biovoices.eu) a jeho cieľom je uľahčiť dialóg medzi rôznymi zainteresovanými stranami v oblasti biohospodárstva, spojí zástupcov miestnych samospráv, priemyselných odvetví, výskumných inštitúcií, spotrebiteľských organizácií, za účelom zdieľania skúseností v oblasti udržateľného obehového biohospodárstva. Účastníci budú analyzovať prekážky, prínosy a riešenia ako prekonať súčasné komunikačné medzery a iné problémy medzi zainteresovanými stranami v biohospodárstve najmä prostredníctvom vzájomného učenia a spolupráce.

28. 9. 2018 | 9:30 – 10:30

Miesto: Austria Trend Hotel

Softvérové riešenia ako pomôcka transparentnej samosprávy

 

9:30 Registrácia

9:40 – 9:50 Otvorenie – (10 min prednáška) Inteligentní pomocníci pri spravovaní obcí a miest

9:50 – 10:20 Vyskúšajte si to sami

Všetko potrebné bude k dispozícií, vykúšajte si sami rolu občana, úradníka aj primátora/starostu, vytvorte report, dohľadajte potrebnú dokumentáciu, skontrolujte financie!

10:20 – 10:30 Voľná diskusia