Vladimír Tóth

Hlavný štátny radca, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Od roku 2014 pracuje na ministerstve dopravy, kde sa venuje problematike podpory verejnej osobnej dopravy, pešej dopravy a dopravného upokojovania. V súčasnosti participuje na projekte harmonizácie autobusovej a železničnej dopravy a je zástupcom ministerstva v celoslovenskej pracovnej skupine pre podporu udržateľnej mobility za oblasť verejnej dopravy. V roku 2015 ukončil doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v študijnom programe geografia, pričom jeho odborným zameraním bola tvorba kartografických výstupov, vyčleňovanie funkčných regiónov, populačné modelovanie a analýza denného pohybu za prácou. Krátky čas pôsobil ako vysokoškolský učiteľ. Vo voľnom čase sa venuje grafike a fotografovaniu. Je fanúšikom železničnej a leteckej dopravy.