Peter Rozsár

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Od roku 2017 pracuje pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Venuje sa rozvoju nemotorizovanej dopravy a nemotorizovanej prepravy, cyklistickému turizmu. Verí, že rozvoj nemotorizovanej prepravy a verejných priestorov môže významne zvýšiť kvalitu života v mestách. V minulosti pracoval 5 rokov v oblasti reklamného výskumu. Vyštudoval regionálny rozvoj na Univerzite Komenského.