Pavol Kráľ

Predseda, Slovenská výtvarná únia

Akad. mal. Pavol Kráľ, výrazná osobnosť významných slovenských a medzinárodných asociácií umelcov (predseda SVÚ, predseda SKKD, člen Svetového výkonného výboru a viceprezident IAA/AIAP, Paríž, viceprezident a člen Rady riaditeľov ECCD, Brusel, do 2015 prezident IAA Europe). Člen Medzivládneho výboru UNESCO, Paríž. Člen Rady vlády SR pre kultúru a poradných orgánov Vlády a MK. Podieľa sa na iniciovaní a príprave zmien legislatívy pre kultúru. Aktivitami v oblasti právneho a sociálneho postavenia umelcov známy aj v zahraničí. Komentáre k aktuálnym otázkam kultúry a umenia, veľa článkov, autor publikácií, práve je v tlači najnovšia: Čierne ovce umenia? Umenie a spoločnosť: mýty a fakty.