Michal Feik

Marketing, komunikácia, projektový manažment