Jozef Drahovský

Dopravný analityk

Venuje sa analýzam v doprave, najmä z pohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vrátane súvisiacich právnych predpisov. Bol členom komisie pre tvorbu parkovacej politiky a 4 roky pôsobil v komisii dopravy a informačných systémov pri MsZ v Bratislave. Pracuje v oblasti informačných technológii a zaoberá sa aj informačnými systémami v doprave a systémami pre autonómne riadenie vozidiel.