Eva Kráľová

Stav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, STU