Erika Horanská

Vedúca oddelenia mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR