Branislav Valach

lepšiaobec.sk Resco

Branislav Valach je skúsený obchodný zástupca, ktorý v Rescu pôsobí už od roku 2011. Za tých 7 rokov mohol sledovať postupný vývoj klasického chápania CRM pre obchodníkov až do podoby, v akej ho Resco vyvíja dnes – ako komplexný systém manažmentu vzťahov a procesov v celej firemnej škále. Momentálne má na starosť prezentáciu projektu Lepšia obec – softvérového riešenia pre smart mestá.