Alžbeta Melicharová

Predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board

Alžbeta Melicharová je predsedníčka predstavenstva organizácie Bratislava Tourist Board, ktorá propaguje Bratislavu doma a v zahraničí. Jej kariéra je spätá s cestovným ruchom. Vyštudovala Fakultu riadenia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Do prvého zamestnania nastúpila ako programátorka do Výskumného ústavu cestovného ruchu a spoločného stravovania. Potom pracovala na viacerých manažérskych postoch v komerčnej sfére, neskôr, pred 15 rokmi, sa vrátila opäť k turizmu. Od roku 2015 je členkou prezídia Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky.