Urbanizmus a architektúra I – Problémy dneška

• Ako sa Bratislava vysporiadala s dedičstvom komunizmu?
• Noví investori, privatizácia pozemkov a objektov – aký majú dopad na vývoj mesta?
• Zvládame rýchly rozvoj mesta?
• Satelity v okolí a ich infraštruktúra