Cestovný ruch a marketing Bratislavy

• Máme na to byť mestom na viac ako jednodennú turistiku?
• Gastro, doprava, služby, kultúra – vieme to robiť atraktívne?
• Aká je identita a brand Bratislavy?
• Potrebuje markting? Ak áno, má nastavenú stratégiu?
• Robí v tom viac mesto alebo súkromné subjekty?