Program

AKTUÁLNY PROGRAM S ZARADENÍM REČNÍKOV NÁJDETE V NAŠEJ BROŽÚRE TU.

• Máme na to byť mestom na viac ako jednodennú turistiku?
• Gastro, doprava, služby, kultúra – vieme to robiť atraktívne?
• Aká je identita a brand Bratislavy?
• Potrebuje markting? Ak áno, má nastavenú stratégiu?
• Robí v tom viac mesto alebo súkromné subjekty?

View Details

Miesto: Austria Trend Hotel

• Ako sa Bratislava vysporiadala s dedičstvom komunizmu?
• Noví investori, privatizácia pozemkov a objektov – aký majú dopad na vývoj mesta?
• Zvládame rýchly rozvoj mesta?
• Satelity v okolí a ich infraštruktúra

View Details

Miesto: Austria Trend Hotel

• Máme plán rozvoja?
• Aká je stratégia rozvoja mesta na najbližšie roky?
• Ako do developmentu začleniť demografické plánovanie?
• Ako by mal vyzerať územný plán budúcnosti?
• Aké sú riešenia z iných miest

View Details

Miesto: Austria Trend Hotel

Počas obednej prestávky máte možnosť využiť pestré gastronomické služby v okolitých prevádzkách. View Details

Miesto: Austria Trend Hotel

• Doprava = najväčší problém mesta. Kedy a ako ho vyriešime?
• Kto nesie zodpovednosť za stratégiu dopravy?
• Ako je spolupráca mesta, župy a štátu?
• Je možné, aby úplne zanikli zápchy a vždy bol dostatok parkovacích miest?

View Details

Miesto: Austria Trend Hotel

• Využívame celý potenciál hromadnej dopravy?
• Prečo ľudia stále nechcú vymeniť auto za hromadnú dopravu?
• Ekonomika, kvalita, čas, ale aj zdravie – to všetko doprava ovplyvňuje
• Cyklodoprava, chodci a ich bezpečnosť
• Zdieľaná doprava

View Details

Miesto: Austria Trend Hotel

• Sú občania dostatočne angažovaní?
• Podporuje samospráva inovácie a nápady od občanov?
• Potrebujeme väčšiu účasť občanov? Prečo a kde?

View Details

Miesto: Austria Trend Hotel

• Je Bratislava finančne zdravá?
• Z čoho sa dá financovať rozvoj?
• Je financovanie dostatočne transparentné?

View Details

Miesto: Austria Trend Hotel

9:30 Registrácia 9:40 – 9:50 Otvorenie – (10 min prednáška) Inteligentní pomocníci pri spravovaní obcí a miest 9:50 – 10:20 Vyskúšajte si to sami Všetko potrebné bude k dispozícií, yskúšajte si sami rolu občana, úradníka aj primátora/starostu, vytvorte reprot, dohľadajte potrebnú dokumentáciu, skontrolujte financie! 10:20 – 10:30 Voľná diskusia View Details

Miesto: Austria Trend Hotel