Návrhy pre Bratislavu

Publikácia:
Návrhy pre Bratislavu - Výstupy z Urbansummitu

Bratislava patrí medzi mladé európske metropoly s dynamickým rozvojom a dynamika rozvoja mesta vyžaduje jasnú formuláciu stratégie smerovania mesta, ktorú napĺňajú konkrétne riešenia zlepšujúce kvalitu života v meste. Rovnako naše mesto má za sebou štvrťstoročie v pozícii hlavného mesta Slovenskej republiky. Počas tohto obdobia sa mesto výrazne zmenilo, zmeny boli pozitívne aj negatívne. V súvislosti so situáciou v rozvoji mesta sa objavuje niekoľko otázok:

Kam  Bratislava smeruje?

Akým výzvam čelí Bratislava?

Ako sa má Bratislava rozvíjať?

Konferencia Urbansummit, ktorá sa konala od 27. do 29. septembra 2018, vytvorila priestor na nezávislú verejnú odbornú diskusiu o rozvoji nášho hlavného mesta. Konferencia bola bezplatná a otvorená všetkým obyvateľom a záujemcom o rozvoj Bratislavy.

„33 rôznych odborníkov, miestnych politikov, iniciatív a ďalších významných aktérov z rôznych oblastí rozvoja Bratislavy diskutovalo, ako je možné zlepšovať Bratislavu a posúvať ju ako modernú metropolu vpred.”

Aký je cieľ tejto publikácie?
Publikácia Návrhy pre Bratislavu predstavuje spracovaný sumár zaujímavých a podnetných myšlienok, ktoré odzneli behom troch dní na konferencii Urbansummit. Cieľom našej práce nebolo vytvoriť dokument, ktorý by mal nahrádzať alebo konkurovať existujúcim strategickým dokumentom mesta respektíve politickým programom a dokumentom iných iniciatív. Tento dokument však poskytuje aj prehľad na konferencii spomenutých odporúčaní pre účelný rozvoj nášho mesta. Rovnako sme sa rozhodli v ňom dať priestor širokej verejnosti na vyjadrenie názoru. V našej práci sa snažíme o interakciu s odborníkmi aj verejnosťou. Nechceme vytvárať think-tank uzavretý za dverami. Snažili sme sa vytvoriť dokument, ktorý je ľahko uchopiteľný, dostupný, stručný a priamočiary.