Galéria

 9:30 – 10:20 Cestovný ruch a marketing Bratislavy

10:40 – 11:30 Urbanizmus a architektúra I: Problémy dneška

11:50 – 12:40 Urbanizmus a architektúra II: Bude Bratislava druhý Dubaj?

14:40 – 15:30 Doprava II: Auto vs. Hromadná doprava

15:40 – 16:50 Obyvateľ a občan: Chceme aktívnych Bratislavčanov?

17:00 – 17:50 Hospodárenie mesta: Transparentné financovanie mesta

18:10 – 20:00 Debata kandidátov na primátora

EXPO

13:00 – 13:30 Otvorené mesto

13:40 – 14:10 Ekologické mesto

14:20 – 14:50 Kultúrne mesto

15:00 – 16:00 Starostovský ring

UrbanFest